Styrelsen i GVF för 2018
                             e-post till styrelsen är info@gaso-vf.se
 

Ordförande
Backup bryggor

Magnus Enell

Håller i alla trådarna

Mobil:  070-587 87 02
 

Kassör  
Marie Berggren

Ansvarar för bokföring och ekonomiska transaktioner.

AG00059_.gif (12001 bytes)

Mobil: 0704 717 566
GVF pg 70 22 78 - 3

Sekreterare
Backup miljöfrågor
Joel Norberg
 

Mobil:  0761 697 973
 

Miljö och vatten
Petri Viuhkonen


Ansvarar för mljöfrågor

Mobil: 0705 242 433
 

Parkering och Bryggor
Eva Barkman

Mobil: 0707 104 140
 

Ledamot och
allmän backup
Mats Lindqvist

Älgöfrågan

Mobil:  0703 332 752

 

Ledamot
Anders Bessier

Älgöfrågan

 

Mobil: 0709 750 621