2020-03-30

Vi har verkligen en mycket underlig tid nu, med Corona, karantän för 70+, stängda arbetsplatser och svårt att förstå vad som händer framöver. Troligen måste vi ställa in årsmötet den 27 april. Vi planerar för det och tror att ett årsmöte utomhus, vid dansbanan, i juni när sommarvärmen kommit är genomförbart. Håll er uppdaterade genom att regelbundet läsa Nyheter på GVFs hemsida. Om 1-2 veckor får ni ett mail med dokumentet för det kommande årsmötet. Hälsningar Styrelsen

2020-01-21

Den 27 april kl 18.00 har vi GVFs årsmöte, som vanligt i föreningslokalen på Fältöversten. Vi vill ha stor uppslutning av medlemmar, så kom och medverka till ett bra och trevligt årsmöte! Den 25 april kl 10.00 är det arbetsdag på Gåsö. Det kommer vara en fin vårdag med sol och njutbart väder. Kom, för det är många kul, intressanta och nödvändiga arbetsinsatser som behövs!

2020-01-01

GOTT NYTT ÅR FRÅN WEBBMASTERN. Hemsidan för 2020 är nu klar för användning.

2019-11-19

Mycket regn har kommit de senaste veckorna, vilket innebär att det är rejält sankt i markerna och på vägarna på Gåsö. All motortrafik är därför förbjuden på vägarna, så länge som vägarna är sanka och blir skadade av trafiken. Respektera detta och hör av dig till styrelsen om du har frågor eller kommentar!

2019-09-18

Stort bakslag vad gäller vattenkvaliteten i våra brunnar.Vid de två provtagningarna, 18 augusti och 8 september, visar resultaten att de fyra brunnarna Grankällan, Granstens väg, Dyviken och Mellangårdsvägen har otjänligt vatten med avseende på de mikrobiologiska analyserna. Vattnet i Ladängens brunn är tjänligt med anmärkning. Vattnet från brunnarna kan drickas efter kokning! Vi kommer utreda varför försämring nu skett, efter ett par års förbättring!

2019-09-09

Glöm inte städdagen den 21 september. Som vanligt samling vid dansbanan kl 10.00 och avslutning, dvs. korvgrillning, vid badet Norra gärdet.

2019-06-09

ÅRSMÖTESPROTOKOLLET 2019
hittar du efter inloggning

2019-04-19

SOPHÄMTNING
Restavfall på öar hämtas i säck.
Hämtning sker på fredagar vecka 19, 21, 23, 25–35, 37, 39 och 41.
Är du permanentboende och har behov av sophämtning vintertid, kontakta kundservice. Att tänka på vid säckhämtning
- Fyll inte säcken mer än att den kan förslutas.
- Säcken får väga högst 15 kg.
- Säckstället ska vara lätt åtkomligt och gångvägen framkomlig.
- Paketera vassa föremål så att de inte skadar sophämtaren.

2019-04-11

Årsmöteshandlingarna, kallelse + övrigt material, finns nu att hämta/läsa på medlemssidan, dvs efter inloggning. /webbmaster

2019-03-28

Idag har ett email skickats till GVFs alla medlemmar, med kallelse och dagordning för årsmötet den 25 april. Kontrollera att du fått emailet! Om inte, så har du inte uppdaterat din email adress! Hela dokumentet, med underlag för årsmötet, skickas ut senast den 10 april. Välkomna!

2019-02-21

E-POST TILL STYRELSEN
GÖRS PÅ adress info@gaso-vf.se och ingenting annat.

2019-02-09

Under vecka 6 har mycket snö och regn fallit över Älgö, åk ut och kolla edra båtar. Ett par Busterbåter ligger risigt till. /Kim Alpgård

2019-02-04

Arbetsdagarna under 2019 kommer att ske på lördagarna den 4 maj och 21 september. Alla hjälpande händer behövs, eftersom det är många arbetsinsatser som väntar. Dessutom - det ett trevligt sätt att umgås med övriga Gåsöbor. Välkomna! PS - Årsstämman är den 25 april kl 18.00.

2019-01-24

Nacka kommun och Andreas Rosen, tillsammans med en entreprenör, arbetar med en förändring av Gåsövarvet, från industrifastighet till en fastighet mad ganska många hus. Håll er informerade antingen genom kontakt med Nacka kommun, eller genom information från GVF om dag och tid när kommunen kommer ha informationsmöte. Delta!

2019-01-24

GVFs årsstämma genomförs den 25 april, kl 18.00-21.00. Som vanligt är vi i Fältöversten, Valhallavägen 148. Dokumenten läggs i god tid före mötet ut på hemsidan för nedladdning. Kontrollera att du har angett korrekt e-postadress i GVFs medlemsregister.
/Styrelsen