2020-04-11

Idag har email skickats till alla GVFs medlemmar med dokumentet inför det kommande årsmötet - som har ställts in! Vi försöker ha årsmötet en lördag eller söndag ute, på dansbanan Norra gärdet, i juni! Lördagen den 25 april kl. 10-14 är det arbetsdag. Vi är ute och håller avstånd - så kom!

2020-03-30

Vi har verkligen en mycket underlig tid nu, med Corona, karantän för 70+, stängda arbetsplatser och svårt att förstå vad som händer framöver. Troligen måste vi ställa in årsmötet den 27 april. Vi planerar för det och tror att ett årsmöte utomhus, vid dansbanan, i juni när sommarvärmen kommit är genomförbart. Håll er uppdaterade genom att regelbundet läsa Nyheter på GVFs hemsida. Om 1-2 veckor får ni ett mail med dokumentet för det kommande årsmötet. Hälsningar Styrelsen

2020-01-21

Den 27 april kl 18.00 har vi GVFs årsmöte, som vanligt i föreningslokalen på Fältöversten. Vi vill ha stor uppslutning av medlemmar, så kom och medverka till ett bra och trevligt årsmöte! Den 25 april kl 10.00 är det arbetsdag på Gåsö. Det kommer vara en fin vårdag med sol och njutbart väder. Kom, för det är många kul, intressanta och nödvändiga arbetsinsatser som behövs!

2019-09-18

Stort bakslag vad gäller vattenkvaliteten i våra brunnar.Vid de två provtagningarna, 18 augusti och 8 september, visar resultaten att de fyra brunnarna Grankällan, Granstens väg, Dyviken och Mellangårdsvägen har otjänligt vatten med avseende på de mikrobiologiska analyserna. Vattnet i Ladängens brunn är tjänligt med anmärkning. Vattnet från brunnarna kan drickas efter kokning! Vi kommer utreda varför försämring nu skett, efter ett par års förbättring!

2019-02-21

E-POST TILL STYRELSEN
GÖRS PÅ adress info@gaso-vf.se och ingenting annat.

2019-01-24

Nacka kommun och Andreas Rosen, tillsammans med en entreprenör, arbetar med en förändring av Gåsövarvet, från industrifastighet till en fastighet mad ganska många hus. Håll er informerade antingen genom kontakt med Nacka kommun, eller genom information från GVF om dag och tid när kommunen kommer ha informationsmöte. Delta!