2022-11-30

Den 31 december kommer denna hemsida att stängas, och ersättas av en ny hemsida (som redan och sedan en tid är i drift). Adressen till den nya hemsidan är www.gasovf.se. Vill du skicka ett mail till föreningen och styrelsen så är email adressen styrelsen@gasovf.se.

2022-05-05

Årets sophämtning startar vecka 29. Hämtningen sker på fredagar.

2022-04-09

Den 8 april skickades ett mail till alla lagfarna medlemmar i GVF, med dokumentet inför årsmötet den 28 april kl 18.00. Vi ber att du som kommer delta på årsmötet meddelar detta till styrelsen på info@gaso-vf.se innan, så att vi kan planera för inköp av smörgåsar och kaffe/tea. Välkomna!

2022-03-08

Den 28 april kl 18.00-21.00 hålls GVFs årsmöte i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Vår tidigare lokal i Fältöversten är nu stängd. Dokumentet för årsmötet skickas ut första veckan i april. Vi behöver information om deltagande, för att beställa rätt antal kaffe och smörgåsar. Anmälan sker med mail till info@gaso-vf.se. VÄLKOMNA!

2022-01-28

Nu på söndag den 30 januari kommer ett par dykare plocka skräp längs strandlinjen och mellan bryggorna på Älgö, från vår brygga till badplatsen. Ingår i projektet Rena Mälaren. Vad brukar dom hitta? T ex batterier, bildäck, cyklar och massor av annat skräp, som inte alls hör hemma på sjöbotten. Vi tackar på förhand för deras insats!

2021-04-26

PÅMINNELSE. Den 16 februari meddelade vi på denna hemsida om att GVFs årsmöte kommer genomföras på dansbanan på Gåsö den 20 juni kl. 14.00-16. Vi planerar för fint väder och att pandemin är på rejäl tillbakagång och att många av oss (lite äldre) har vaccinerats. Inom några dagar kommer dokumentet inför årsmötet att skickas ut mailledes till alla fastighetsägare. Håll därför ett öga på inkommande mail.

2021-04-22

Mail har skickats till alla GVFs medlemmar om att förbudet mot motortrafik på vägarna nu är häft. Dock kvarstår att vägar med ängsmarkskaraktär (Gåsö sundsväg och Gåsövägen vid Norra gärdet) inte har torkat upp tillräckligt. Så tänk på den känsliga situationen om du kör motorfordon på vägarna!

2019-02-21

E-POST TILL STYRELSEN
GÖRS PÅ adress info@gaso-vf.se och ingenting annat.